Vi ska bygga ut våran trädgård i Norrtälje, vi har en ganska stor tomt men gräsmattan är liten sen har vi en slänt och ojämnheter där det ny är sten och ogräs som sprider sig. Vi ska fylla ut denna del för att få den i samma nivå som den övriga gräsmattan för att sedan plantera gräs där. Eftersom vi har barn så utnyttjas gräsmattan till fullo med olika typer av lekar och aktiviteter. Det är alltifrån fotbollsmatcher och rugby till hopprep och vattenkrig. Vi har varit i kontakt med ett företag som heter Rockbulten Grus o Transport, de erbjuder grus i Norrtälje och andra utfyllnadsmaterial. Vi tänker oss både grus och utfyllnadsjord för att sedan toppa med mer näringsrik jord. Rockbultens Grus o Transport erbjuder ett stort antal tjänster för trädgård men också inom transport av olika slag. De är stora inom transport i Rimbo och Norrtälje. De rör sig framförallt i dessa orter men erbjuder också sina tjänster i orter där omkring. De har de material och hjälpmedel som behövs för att kunna erbjuda sina tjänster med hög kvalitet och omsorg för deras kunder. De har varit väldigt tillmötesgående mot oss. De ska komma med grus och annat utfyllnadsmaterial i nästa vecka. De ska placera det på vår fastighet så ska företaget vi anlitar för trädgårdsarbetet fördela ut det på marken därefter.